China Lift Table E Shape Made By Daxlifter

  • China Lift Table E Shape Made By Daxlifter

    China Lift Table E Shape Made By Daxlifter

    China E shape Մկրատ Վերելակների Սեղանը սովորաբար օգտագործվում է ծղոտե ներքնակների բեռնաթափման աշխատանքների ժամանակ, որոնք պետք է օգտագործվեն E տիպի բարձրացնող սեղան բարձրացրեք այն, այնուհետև օգտագործեք բեռնախցիկով ծղոտե ներքնակը տեղափոխեք տարա կամ բեռնատար: E տիպի մոդել կա E տիպի մկրատ բարձրացնող սեղանի համար, կամ մենք նույնպես կարող ենք ձեր պահանջի հիման վրա

Ուղարկեք ձեր հաղորդագրությունը մեզ ՝

Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք մեզ